Schoolgids 2023-2024

 

Inleiding

Het maken van een schoolkeuze is een belangrijke zaak, u maakt in principe een keuze voor acht jaar.
“Waar moet ik op letten als ouder, wat doet de school, wat mag ik verwachten van de school, wat is mijn rol als ouder binnen de school, hoe wordt er gewerkt, hoe is de sfeer op school en hoe zijn de resultaten?”
Met deze schoolgids willen wij proberen de keuze voor u, ouders, makkelijker te maken. Wij passen deze schoolgids jaarlijks aan. De nieuwste versie is steeds hier op de website te vinden.
De schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Voor meer informatie, gedurende het schooljaar, verwijzen wij u graag naar elders op deze website waar de nieuwsbrieven te vinden zijn.

Met hartelijke groet, mede namens het team van de Kindercampus King,

Francesca Deenik
Antoinette de Jong

Directie