onderwijs

Samenwerken; sámen verantwoordelijk
We zien de Kindercampus King als een leefgemeenschap waar kinderen, teamleden, ouders en verzorgers op een natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven, samenwerken en elkaar beïnvloeden. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders zich, vóór inschrijving, goed informeren over onze visie en werkwijze. Dat kan via de website, het kennismakingsmoment en ook elk ander moment beantwoorden wij graag uw vragen. We vinden het heel belangrijk dat de keuze voor de Kindercampus King een bewuste en positieve keuze is voor onze werkwijze en omgang.

Onder ouderbetrokkenheid verstaan we bij Kindercampus King:

  • Ouders informeren zich; We bieden ouders zoveel mogelijk informatie, via nieuwsbrieven- en berichten, maar ook via de website en de schoolgids op de website.
    Via het ouderportaal kunnen ouders de voortgang van hun kind volgen.
  • Ouders steunen en stimuleren hun kind; We verwachten van ouders dat zij hun kinderen ondersteunen, complimenteren, aanmoedigen en laten merken dat zij trots zijn als hun kind nieuwe dingen ontdekt.
  • Ouders zijn actief; Voor de stimulans van de kinderen vinden wij het belangrijk dat ouders actief deelnemen. Zo zien wij bijvoorbeeld ouders die komen vertellen over hun beroep, hun geboorteland, komen koken tijdens de “wereldkeuken” of mee gaan bij het begeleiden van uitstapjes,
  • Ouders denken mee; We bieden ouders verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de activiteiten en het beleid op de Kindercampus King via: lid van de opvang ouderraden, de school OuderRaad, de MedezeggenschapsRaad , de KCK-raad, als klassenouder of als deelnemer bij de koffie ochtenden met de directie.
  • Ouders zijn ook Kanjers in de omgang; Wij werken op de Kindercampus King met de Kanjertraining en verwachten ook van ouders dat zij in de omgang met elkaar, de kinderen en het team de Kanjerregels volgen.
  • Ouders informeren de niet-verzorgende ouder; We verwachten dat de gezaghebbende ouder de niet-gezaghebbende ouder informeert over de gang van zaken op de Kindercampus.

We vinden het bij Kindercampus King belangrijk dat ouders zich, vóór inschrijving, goed laten informeren over onze visie en werkwijze. Hierbij kun je de focus zelf leggen op de opvang (0-4 jaar) of onderwijs én opvang (4-12 jaar).

mindmap