onderwijs

Samenwerken; sámen verantwoordelijk
We zien de Kindercampus King als een leefgemeenschap waar kinderen, teamleden, ouders en verzorgers op een natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven, samenwerken en elkaar beïnvloeden. We vinden het heel belangrijk dat de keuze voor de Kindercampus King een bewuste en positieve keuze is voor onze werkwijze en omgang. Verder vinden we het belangrijk dat ouders zich, vóór inschrijving, goed informeren over onze visie en werkwijze. Dat kan via de website, het kennismakingsmoment en ook elk ander moment beantwoorden wij graag uw vragen. 

Kinderen zijn gebaat bij ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Samen optrekken van school en ouders is in het belang van het kind. Onder ouderbetrokkenheid verstaan we bij Kindercampus King:

 • Ouders informeren zich; We bieden ouders informatie via diverse kanalen aan; via nieuwsbrieven- en berichten, maar ook via de website en de schoolgids op de website en op geplande momenten in de groep/school.
  Via het ouderportaal kunnen ouders de voortgang van hun kind volgen.
  Via de Parro app deelt de leerkracht korte berichten en foto’s van activiteiten met de groep
  Handleiding ouders communicatie en digitaal werken 04_2022
  De school is toegankelijk voor ouders voor een gesprek met leerkracht of directie, graag vooraf een afspraak maken.
 • Ouders steunen en stimuleren hun kind; We verwachten van ouders dat zij hun kinderen ondersteunen, complimenteren, aanmoedigen en laten merken dat zij trots zijn als hun kind nieuwe dingen ontdekt.
 • Ouders zijn actief; Voor de stimulans van de kinderen vinden wij het belangrijk dat ouders actief deelnemen. Zo zien wij bijvoorbeeld ouders die komen vertellen over hun beroep, hun geboorteland, komen koken tijdens de “wereldkeuken” of mee gaan bij het begeleiden van uitstapjes of naar de schooltuinen.
 • Ouders denken mee; We bieden ouders verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de activiteiten en het beleid op de Kindercampus King via: lidmaatschap van de opvang ouderraden, de school OuderRaad, de MedezeggenschapsRaad , als klassenouder of als deelnemer bij de koffie ochtenden met de directie.
 • Ouders zijn ook Kanjers in de omgang; Kinderen kunnen pas goed leren als zij zich veilig voelen op school. Wij werken op de Kindercampus King met de Kanjertraining en verwachten ook van ouders dat zij in de omgang met elkaar, de kinderen en het team de Kanjerregels volgen.
  * Spreek met respect over andermans opvoeding en over elkaars kinderen
  * U zoekt een oplossing die goed is voor iedereen
  * U praat alleen goed over anderen
  * U beheerst uw emoties .
  Daarmee bedoelen we o.a. dat er voor niemand excuus voor wangedrag is: Ik begrijp jouw gevoel; maar begrens jouw gedrag.  
  De ouder is verantwoordelijk voor de mentaliteit van het eigen kind
 • Ouders informeren de niet-verzorgende ouder; We verwachten dat de gezaghebbende ouder de niet-gezaghebbende ouder informeert over de gang van zaken op de Kindercampus.

We vinden het bij Kindercampus King belangrijk dat ouders zich, vóór inschrijving, goed laten informeren over onze visie en werkwijze
Onze ouderbetrokkenheid kent veel aspecten, die we in de onderstaande mindmap hebben weergegeven.

mindmap