Tijdens de opvang, schooltijd en daarna bieden we uw kind een uitgebreid activiteitenprogramma. Deze activiteiten sluiten aan bij de interesses, leeftijd en behoeften van uw kind. Op deze manier kunnen kinderen talenten en kwaliteiten op een plezierige en evenwichtige manier ontdekken en ontwikkelen.

Op het kinderdagverblijf hebben we vaste momenten voor activiteiten met uw kind. Niks is verplicht, maar we stimuleren kinderen wel om nieuwe dingen te proberen. Door de inrichting van de ruimte en de aangeboden materialen, is uw kind de hele dag actief bezig met zich ontwikkelen en leren. Uw kind leert zichzelf kennen en waarderen door actief te leren en zelf oplossingen te zoeken. Dit versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van uw kind. Daarnaast worden er gestructureerde activiteiten aangeboden. Afhankelijk van de leeftijd kan uw kind deelnemen aan uitstapjes, drama- en danslessen, muziekactiviteiten of yoga.

Activiteiten onder schooltijd voor de hele groep:

Activiteiten na schooltijd, keuze