kk-in-de-kring

Op de Kindercampus King kunnen we geen leerlingen uit geboortejaar 2019 meer plaatsen, helaas zijn al die plekken al vergeven.

Bent u benieuwd of de Kindercampus King iets is voor uw kind(eren)? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding over onze mooie campus. Zo krijgt u een duidelijk beeld van onze locatie en kunt u bepalen of het u de goede plek lijkt voor uw kind(eren).

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst nodigen we meerdere ouders tegelijkertijd uit. De directeur van de school en de leidinggevende van de opvang vertellen tijdens de bijeenkomst over de werkwijze op de Kindercampus King en nemen u daarna mee tijdens een rondleiding door het gebouw.

De nieuwe Amstelveense aanmeldprocedure is hieronder te lezen.

Is uw kind op de Kindercampus King geplaatst? Dan ontvangt u van ons, zodra uw kind 3,5 jaar, is nog een aanvullend vragenformulier. Op dat moment heeft u een beter zicht op de behoeften van uw kind en kan bepaald worden of de Kindercampus King kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wanneer uw kind bij ons op school geplaatst wordt nemen we 6 weken voor zijn/haar 4e verjaardag contact met u op. De leerkracht nodigt u dan uit om kennis te maken. Zo kan uw kind vast zien waar het terecht komt, hoe de klas eruit ziet en wie zijn of haar leerkracht wordt. Dit is meteen het ideale moment om eventuele bijzonderheden over uw kind met de leerkracht te delen.We hechten veel waarde aan een goede start en aan het contact tussen ouders en leerkrachten.
Samen maken we wenafspraken voor ongeveer 5 ochtenden, vóór de 4e verjaardag van uw kind. Dit wentraject is een belangrijke voorwaarde voor uw kind om op de goede en veilige manier te kunnen starten bij ons op school.

Is uw kind al begonnen op een andere school en dus een zij-instromer? Neem dan telefonisch contact op met de directeur via 020 – 641 77 99.

 

Nieuw toelatingsbeleid 4-jarigen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

De basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaan in de loop van dit jaar over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, gaat dit gelden. 

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen.

Aanmelden vanaf eind september 2023
Ouders met een kind dat geboren is tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen eind september het aanmeldformulier samen met de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind bij ons een plaatsgarantie. Wel moet u de broer/zus dan ook op tijd aanmelden.

Als uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kan u uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks in oktober worden de aanmeldformulieren toegestuurd voor 12 geboortemaanden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Wanneer uw kind vóór 1 september 2020 geboren is, kunt u uw kind nog volgens de huidige werkwijze aanmelden. 

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden. 

Vanaf half september zal meer informatie over het toelatingsbeleid op de website van onze school staan.
Op de website van de gemeente kunt u dan uw woonadres invoeren en worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond.
Ook kunt dan met uw vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht.

 

Meer informatie:

Het basisonderwijs in Amstelveen en Ouder-Amstel:     https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_basisonderwijs-amstelveen 

Vind en vergelijk scholen:   https://scholenopdekaart.nl/