kk-in-de-kring

Op de Kindercampus King kunnen we geen leerlingen uit geboortejaar 2019 meer plaatsen, helaas zijn al die plekken al vergeven.

Bent u benieuwd of de Kindercampus King iets is voor uw kind(eren)? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding over onze mooie campus. Zo krijgt u een duidelijk beeld van onze locatie en kunt u bepalen of het u de goede plek lijkt voor uw kind(eren).

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst nodigen we meerdere ouders tegelijkertijd uit. De directeur van de school en de leidinggevende van de opvang vertellen tijdens de bijeenkomst over de werkwijze op de Kindercampus King en nemen u daarna mee tijdens een rondleiding door het gebouw.

Aan het einde van de bijeenkomst wordt er een aanmeldformulier uitgedeeld. 
Heeft  u het aanmeldformulier ingevuld en ingeleverd? Dan ontvangt u van ons, zodra uw kind 3,5 jaar, is nog een aanvullend vragenformulier. Op dat moment heeft u een beter zicht op de behoeften van uw kind en kan bepaald worden of de Kindercampus King kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wanneer uw kind bij ons op school geplaatst wordt nemen we 6 weken voor zijn/haar 4e verjaardag contact met u op. De leerkracht nodigt u dan uit om kennis te maken. Zo kan uw kind vast zien waar het terecht komt, hoe de klas eruit ziet en wie zijn of haar leerkracht wordt. Dit is meteen het ideale moment om eventuele bijzonderheden over uw kind met de leerkracht te delen.We hechten veel waarde aan een goede start en aan het contact tussen ouders en leerkrachten.
Samen maken we wenafspraken voor ongeveer 5 ochtenden, vóór de 4e verjaardag van uw kind. Dit wentraject is een belangrijke voorwaarde voor uw kind om op de goede en veilige manier te kunnen starten bij ons op school.

Is uw kind al begonnen op een andere school en dus een zij-instromer? Neem dan telefonisch contact op met de directeur via 020 – 641 77 99.

Aanmelden rondleiding

Aanmelden en inschrijven van toekomstige vierjarigen in Amstelveen
Uw kind mag naar de basisschool als het 4 jaar is.
Wanneer uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind op één van onze basisscholen aanmelden.

In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking. 
In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelland en Amstelwijs het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.
Voor kinderen die vóór 1 mei 2020 geboren zijn, geldt het bestaande toelatingsbeleid. Deze kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden aangemeld.

Kinderen geboren na 1 mei 2020 kunnen nog niet worden aangemeld. Voor hen gaat de nieuwe Amstelveense aanmeldprocedure werken, zie brief hieronder.

Meer informatie:

Toelatingsbeleid Amstelveen

Het basisonderwijs in Amstelveen en Ouder-Amstel:     https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_basisonderwijs-amstelveen 

Vind en vergelijk scholen:   https://scholenopdekaart.nl/