kk-in-de-kring

Op de Kindercampus King kunnen we geen leerlingen uit geboortejaar 2019 meer plaatsen, helaas zijn al die plekken al vergeven.

Bent u benieuwd of de Kindercampus King iets is voor uw kind(eren)? Dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding over onze mooie campus. Zo krijgt u een duidelijk beeld van onze locatie en kunt u bepalen of het u de goede plek lijkt voor uw kind(eren).

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst nodigen we meerdere ouders tegelijkertijd uit. De directeur van de school vertelt tijdens de bijeenkomst over de werkwijze op de Kindercampus King en daarna volgt een rondleiding door het gebouw.

Wanneer uw kind bij ons op school geplaatst wordt nemen we 6 weken voor zijn/haar 4e verjaardag contact met u op. De leerkracht nodigt u dan uit om kennis te maken. Zo kan uw kind vast zien waar het terecht komt, hoe de klas eruit ziet en wie zijn of haar leerkracht wordt. Dit is meteen het ideale moment om eventuele bijzonderheden over uw kind met de leerkracht te delen.We hechten veel waarde aan een goede start en aan het contact tussen ouders en leerkrachten.
Samen maken we wenafspraken voor ongeveer 5 ochtenden, vóór de 4e verjaardag van uw kind. Dit wentraject is een belangrijke voorwaarde voor uw kind om op de goede en veilige manier te kunnen starten bij ons op school.

Is uw kind al begonnen op een andere school en dus een zij-instromer? Neem dan telefonisch contact op met de directeur via 020 – 641 77 99.

Nieuw toelatingsbeleid 4-jarigen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Aanmelden van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool.
Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.

Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing.
Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de vier – op loopafstand – dichtstbijzijnde scholen.

Wanneer u op www.amstelveen.nl/basisonderwijs het woonadres van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Amstelveen en Ouderkerk aanmelden.

Geboortedatum kind

Sluitingsdatum van de aanmelding            

1 september 2020 t/m 31 december 2020                 

t/m 23 januari 2024

1 januari 2021 t/m 30 april 2021

t/m 30 mei 2024

1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021

t/m 3 oktober 2024

Binnen tien schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld.
Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.

Een plaats op de basisschool
Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op een van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd.

Voor de school van uw eerste voorkeur gaat de plaatsing als volgt:

1.    Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.

2.   Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool. 

3.   Uw kind heeft de school als voorrangsschool. 

4.   Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

5.    Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede tot en met de zesde voorkeur.

6.    Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede tot en met de zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

7.    Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Definitieve inschrijving op de basisschool
Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?
Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze opvragen bij de helpdesk of bij onze administratie. In dat geval is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de voorrangsscholen te maken.
sept. 2023 Aanmeldformulier voor de basisschool in Amstelveen-Ouderkerk – geb. 1.09.2020-31.08.2021

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op deze website.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de Veelgestelde vragen) te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020 426 24 67

Meer informatie:

sept. 2023 Folder toelatingsbeleid basisschool Amstelveen – Ouderkerk NL (A4-versie)

sept. 2023 Folder toelatingsbeleid basisschool Amstelveen – Ouderkerk – Eng. (A4-versie)

Vind en vergelijk scholen:   https://scholenopdekaart.nl/