Naast buitenschoolse opvang bieden we je tijdens schoolweken ook voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. We starten de dag, samen met je kind, op een rustige manier in een plezierige omgeving. Je kind is van 7.30 uur tot de schooldag begint welkom bij de voorschoolse opvang.

We verwachten dat je kind al heeft ontbeten. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat je kind vanuit de voorschoolse opvang veilig en op tijd in de klas terecht komt.