Kindercampus King, opvang

contact via Klantrelaties Kinderrijk
Bovenkerkerweg 4
1185 XE Amstelveen

Correspondentieadres
Postbus 2027
1180 EA Amstelveen
Telefoonnummer 020 426 08 88
E-mail info@kinderrijk.nl

BSO Kindercampus King
HDO Kindercampus King
Oostelijk Halfrond 443
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 – 6474906
bso@kindercampusking.nl
hdo@kindercampusking.nl

Stichting Kinderrijk
Bovenkerkerweg 4
1180 EA Amstelveen
Tel: 020 – 4260888
info@kinderrijk.nl

Amstelwijs, St. voor
openbaar primair onderwijs.
Bouwerij 102
1185XX Amstelveen
Tel: 020-4262460
e.van.maaren@amstelwijs.nl

Directeur-bestuurder Stichting Amstelwijs
Hr. F.N. Cornet
Bouwerij 102
1185XX Amstelveen
Tel: 020 – 4262460
f.cornet@amstelwijs.nl

Ouderraad KCK
p/a Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 – 6417799
or@kindercampusking.nl

Medezeggenschapsraad KCK
p/a Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 –  6417799
mr@kindercampusking.nl

Contactpersonen KCK
Jacqueline van Leeuwen, KCK IB &  lk. gr. 6
tel: 6417799 of j.vanleeuwen@kindercampusking.nl
& Gabrielle Klaver, ouder gabbyklaver@yahoo.com

Raad van Toezicht Stichting Amstelwijs.
Voorzitter: dhr. A. Poppelaars
Contact:De Bouwerij 102,
Postbus 9159,
1180 MD AmstelveenTel: 020 – 6400045
e.van.maaren@amstelwijs.nl 

Amstelronde
De Bouwerij 102
185 XX Amstelveen
Tel: 020 – 6401917
info@amstelronde.nl

SBO  De Schakel
Oostelijk Halfrond 7
1183 EL Amstelveen
Tel: 020 – 64166932
info@sbodeschakel.nl.nl

SBO  De Wending
Ringslang 13a
1187 BT  Amstelveen
Tel: 020 – 6430200
info@sbo-wending.nl

Altra Jeugd & Opvoedhulp
Dr. Willem Dreesweg 8
1185 VB Amstelveen
tel: 020-6415904

GGD Amsterdam Schoolarts
Laan van de Helende Meesters 4
Tel: 020 – 5555964
1186 AM Amstelveen
boe@ggd.amsterdam.nl

Bureau Jeugdzorg Amstel en de Meerlanden
Amsterdamsweg 273
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 – 6562300 
info@bjaa.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin, Amstelland
Laan van de Helende Meesters 4
1186 AM Amstelveen.
Tel: 0900-100 10 60
info@cjgamstelland.nl

Rijksinspectie
info@owinsp.nl
vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis)klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)