Kindercampus King, opvang

contact via Kindplanning KinderRijk
Maalderij 38
1185 ZC Amstelveen
Telefoonnummer 020 426 08 66
E-mail kindplanning@kinderrijk.nl

Correspondentieadres
Postbus 2027
1180 EA Amstelveen
Telefoonnummer 020 426 08 88
E-mail info@kinderrijk.nl

BSO Kindercampus King
HDO Kindercampus King
Oostelijk Halfrond 443
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 – 6474906
bso@kindercampusking.nl
hdo@kindercampusking.nl

Stichting KinderRijk
Maalderij 38
1180 ZC Amstelveen
Tel: 020 – 4260888
info@kinderrijk.nl

Amstelwijs, St. voor
openbaar primair onderwijs.
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen
Tel: 020-4262460
info@amstelwijs.nl

Directeur-bestuurder Stichting Amstelwijs
Hr. H. van Velzen
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen
Tel: 020 – 4262460
H.van.Velzen@amstelwijs.nl

Ouderraad KCK
p/a Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 – 6417799
or@kindercampusking.nl

Medezeggenschapsraad KCK
p/a Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020 – 6417799
mr@kindercampusking.nl

Contactpersonen KCK
Jacqueline van Leeuwen, KCK IB & lk. gr. 8
tel: 020 – 6417799 of j.vanleeuwen@kindercampusking.nl
& ouder Liza Verzijl-Popescu, liza.verzijl@gmail.com 

Raad van Toezicht Stichting Amstelwijs.
Voorzitter: dhr. A. Poppelaars
Contact: Kalkbranderij 2,
1185 ZX AmstelveenTel: 020 – 6400045
e.van.maaren@amstelwijs.nl 

Amstelronde
Kalkbranderij 2
1185 XX Amstelveen
Tel: 020 – 6401917
info@amstelronde.nl

SBO  De Bloeiwijzer
Den Bloeyenden Wijngaerdt 2
1183 JM Amstelveen
Tel: 020 – 6416932
info@debloeiwijzer.nl

contactgegevens van de FG
(externe functionaris gegevensbescherming)
https://www.privacyopschool.nl  

Altra Jeugd & Opvoedhulp
Dr. Willem Dreesweg 8
1185 VB Amstelveen
tel: 020-6415904

GGD Amsterdam Schoolarts
Laan van de Helende Meesters 4
Tel: 020 – 5555964
1186 AM Amstelveen
boe@ggd.amsterdam.nl

Bureau Jeugdzorg Amstel en de Meerlanden
Amsterdamsweg 273
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 – 6562300 
info@bjaa.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin, Amstelland
Laan van de Helende Meesters 4
1186 AM Amstelveen.
Tel: 0900-100 10 60
info@cjgamstelland.nl

Rijksinspectie
info@owinsp.nl
vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis)klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)