Recht op onderwijs en leerplicht gemeente Amstelveen

Right to education and compulsory education (leerplicht) municipality of Amstelveen

 

Hieronder kunt u de formulieren vinden voor verlofaanvraag van school. Tevens de regels die wij moeten hanteren bij een verlofaanvraag. Graag het formulier voorzien van reden en handtekening inleveren bij de directeur. U ontvangt het formulier dan retour met de vermelding of de aanvraag wel/niet kan worden verleend.

Verlofaanvraagformulier tot 10 dagen

Verlofaanvraagformulier vanaf 10 dagen

Verlofaanvraag ENGELS