Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs is elke school verplicht een Schoolondersteuningsprofiel te maken waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor haar leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Ons team is continue bezig met het ontwikkelen van handelingsgericht werken: een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Er wordt steeds meer gedacht en gewerkt vanuit onderwijsbehoeften van het kind, niet vanuit eventuele problemen of beperkingen van het kind. We bieden naast het reguliere onderwijs en zorg aan leerlingen, ook extra onderwijszorg aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben.

Kindercampus King heeft binnen het team de volgende specialisten die deze kennis schoolbreed inzetten:

  • Taalcoördinator
  • Rekencoördinator
  • Cultuurcoach
  • Mediacoach
  • Opgeleide anti-pestcoördinator (incl. digitaal pesten)
  • Twee Intern Begeleiders met diverse opleidingen (o.a. dyslexie, dyscalculie, PDO onderzoek, meerpresteerders etc)
  • Master Special Educational Needs (SEN)
  • Jonge Kind specialisten

We proberen alle leerlingen, zowel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften als meerpresteerders de aandacht te bieden die ze verdienen. Met specifieke onderwijsmaterialen proberen we elke leerling op de beste manier te helpen.

Het complete Schoolondersteuningsprofiel van Kindercampus King,
klik hier  Schoolondersteuningsprofiel KCK 5-2022