dag-op-de-campus-amstelveen

Uw kind is welkom op onze campus van 7.30 uur tot 18.30 uur. Kinderen van 0 – 12 jaar zijn welkom bij ons om samen te groeien, leren, spelen, ontmoeten en al hun talenten te ontwikkelen. Onze campus biedt een totaalpakket op het gebied van educatie en opvang. Er is volop tijd om te leren, spelen en ontspannen. U kiest zelf van welke onderdelen uw kind gebruik maakt.

0-4 jarigen
Uw kind is op ons kinderdagverblijf welkom vanaf 7.30 uur. In een veilige en vertrouwde sfeer begeleiden onze pedagogisch medewerkers uw kind in het spelenderwijs leren en het omgaan met leeftijdsgenootjes. We proberen uw kind zo goed mogelijk te stimuleren in zijn / haar ontwikkeling.

2-4 jarigen
Of u nu werkt of niet: als u het belangrijk vindt dat uw kind andere kinderen leert kennen, zich sociaal ontwikkelt en voorbereidt op de basisschool, kan uw kind tussen 2 en 4 jaar twee of meer ochtenden terecht op de peuteropvang (of halve dagopvang). Hier ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs. Spelen is namelijk dé manier om grip te krijgen op de omgeving, zelfs al voor de allerkleinsten. Daarom geven we kinderen de ruimte om te onderzoeken, te spelen en hun wereld te verkennen. We begeleiden uw kind met een speciaal peuterprogramma in zijn of haar ontwikkeling en bereiden het op een plezierige manier en spelenderwijs voor op de basisschool.

4-12 jarigen
Tot de schooldag begint is uw kind vanaf 7.30 uur welkom bij onze voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Samen met uw kind starten we de dag rustig, in een plezierige omgeving. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind veilig en op tijd aankomt in het klaslokaal.

Om 8.20 uur opent de school haar deuren en om 8.30 uur beginnen de lessen.

Het accent ligt in de onderbouw op spelend leren en het aanhaken bij ervaringen van de kinderen. Vanaf groep 3 ligt het accent op de cognitieve ontwikkeling van uw kind daarnaast werken we aan de sociale/emotionele, sportieve/motorische en kunstzinnige/creatieve vorming.

Tussen 14.30 en 18.30 uur bieden we dagelijks buitenschoolse opvang bij de Kindercampus King. De ruimtes zijn zo ingericht dat de kinderen gestimuleerd worden om zelf te doen en te ontdekken. Ook onder professionele begeleiding van onze pedagogisch medewerkers kan uw kind leuke en leerzame activiteiten ondernemen. Kinderen krijgen bij alle activiteiten en speelmogelijkheden een eigen keuze. We vinden het belangrijk dat uw kind frisse lucht krijgt en genoeg beweegt, daarom spelen wij elke dag buiten. 

Na schooltijd organiseren we verschillende naschoolse activiteiten, zoals dans, muziek en capoeira. Ieder kind is hier welkom, zowel kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan als kinderen die hier geen gebruik van maken. Voor de laatste groep geldt dat er een kleine vergoeding tegenover staat. 

De buitenschoolse opvang is altijd geopend, ook wanneer de school gesloten is, zoals tijdens vakantiedagen, studiedagen en vrije kleuterdagen.