Samen sterk
Mensen hebben het verlangen erbij te horen. “Erbij horen” vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. Daarom geven wij in de groepen elk jaar Kanjertraining. 
De Kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Bij deze training gaat het om twee dingen:

  • kinderen leren herkennen welk gedrag er is
  • kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen

Actie – reactie
Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. Door Kanjertraining in te zetten, te herhalen en kinderen verschillende manieren van reageren aan te bieden, worden zij zich hiervan bewust.

Voel je veilig
We besteden veel aandacht aan groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent, het veilig is en er duidelijkheid is over gewenst gedrag, komt ongewenst gedrag een stuk minder voor. Het doel van de Kanjertraining is ook om kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Stichting Kanjertraining
De Stichting Kanjertraining ondersteund het team door middel van trainingen en materialen. Meer informatie over de stichting en wat deze voor ouders en individuele kinderen kan betekenen is hier te lezen.

Iedereen die op de Kindercampus King werkt met kinderen vanaf vier jaar (school, TSO, BSO) heeft de Kanjertraining gevolgd. De peuterlijn wordt nu ontwikkeld door de St. Kanjertraining.