Binnen onze Kindercampus werken we samen met vaste partners die, grotendeels op onze locatie, ondersteuning aan u en uw kind bieden bij opvoeding en jeugdzorg.

Jeugdhulpverlener      

Elke dinsdagmiddag van 13:00-15:00 uur is de jeugdhulpverlener aanwezig in het schoolgebouw. Zowel leerlingen als ouders kunnen bij hem terecht. U kunt via de IB-er een afspraak aanvragen. John Overmeer is te vinden op de eerste etage. U kunt bij hem langslopen of een afspraak maken via:

Expertisecentrum Orion

Ik ben Denise Fehres en ben werkzaam bij het Expertisecentrum Orion als adviseur passend onderwijs. Sinds augustus 2019 begeleid ik leerlingen en leerkrachten op de Kindercampus King.
Naar aanleiding van een (hulp)vraag van de leerkracht en of ouders begeleid ik op de donderdagmiddag individueel of in een klein groepje kinderen van groep 1 t/m 8.

Met de leerling voer ik kindgesprekjes over ‘waar ben je goed in & wat vind je nog moeilijk?’ Samen maken we een gevoelsthermometer om zo meer zicht te krijgen op de verschillende gevoelens die je kunt hebben. Daarnaast begeleid ik leerlingen die moeite hebben de executieve functies zoals motivatie voor het schoolwerk, concentratie en werkhouding. Ik werk 5 keer individueel met de leerling, kom in de klas kijken en voer regelmatig gesprekken met de leerkracht en de intern begeleider. Na deze 5 keer nodigt de leerkracht de ouder(s) uit en vertel ik mijn bevindingen en kijken we wat de vervolgstappen kunnen zijn. Met leerlingen van groep 8 werk ik in een klein groepje o.a. over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Mijn inzet loopt via de Intern Begeleider van de KCK .

Wijkcoach

Dyane Stam & Ghoesna Janmohamed zijn ook regelmatig te vinden bij ons in het schoolgebouw. U kunt bij hen terecht met vragen over de wijk,
wat er te vinden is in de wijk en hoe u in contact komt met anderen. g.janmohamed@participe.nu,  06-10455444 

GGD

De schoolverpleegkundige is twee keer per jaar in school:
– voor de 5 jarige kleuters &
– voor alle leerlingen in groep 7 (met hun ouder)
Verder wanneer school een beroep op hen doet.   Jeugdgezondheidszorg-van-de-GGD-op-de-basisschool

eerste hulp bij ongevallen

Voor ouders die hier meer van willen weten is er vanuit Soliede een gratis e-learning cursus: 
Flyer Gratis Eerste Hulp aan Kinderen voor Iedereen

Preventieve Logopedie

Bij de peuters en in groep 1 en 2 vindt een screening plaats, om te bepalen of preventieve logopedie van nut kan zijn.
Lees hier meer over Logopedie screening, logopedie-screening-in-groep-1-2

Centrum Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en gezin is niet op onze campus locatie aanwezig. Contact opnemen met het CJG kan via: www.cjgamstelland.nl of door te bellen naar 0900 – 100 1060 (7,5 cent per gesprek)

Opvoedvragen ?

Klik op de naam voor informatie van SEZO-Opvoedadviseur  of in English Parenting advice in Amstelveen and Aalsmeer SEZO . Ouders kunnen via het mailadres en telefoonnummer een afspraak maken: opvoedadvies@sezo.nl  of telefonisch: 020-5555964 

Bijles

Wij bieden ook bijles aan in ons schoolgebouw. Britt Holslag is onze bijlesdocent, zij heeft haar eigen bedrijf. Zij kan een ruimte op de Kindercampus gebruiken, zo is het vervoer van uw kind geen zorg.
Bijles juf Britt 19-20

Gemeente Amstelveen

Hier, AMV_Jeugdaanbod_2022_inwoners_v5, treft u de informatie aan vanuit de gemeente Amstelveen over diverse hulpmogelijkheden bij bv: welzijn, jeugdhulp & opvoeding, bewegen, financiën, relaties & sexualiteit en taal