Binnen onze Kindercampus werken we samen met vaste partners die, grotendeels op onze locatie, ondersteuning aan u en uw kind bieden bij opvoeding en jeugdzorg.

Jeugdhulpverlener 

Wij zijn David en Kubra en zijn werkzaam als jeugdhulpverlener/ouder-kind coach voor de gemeente Amstelveen. Met ingang van oktober 2023 zijn wij wekelijks op donderdag een dagdeel aanwezig op de Kindercampus King. 

Wat doet een jeugdhulpverlener?

Als jeugdhulpverlener kunnen wij met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Wij kijken naar de individuele ontwikkeling van kinderen, maar ook naar het bredere geheel zoals het gezin, school en vrijetijdsbesteding. Voor ons is  het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag die ouders en kinderen hebben, zodat kinderen binnen hun mogelijkheden goed en gezond kunnen opgroeien. Wij bieden advies en kortdurende ondersteuning aan ouders en kind bij preventieve opvoedings- of ontwikkelingsvragen. Indien nodig kunnen wij doorverwijzen naar meer specialistische hulp. 

Blijf er niet mee rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur samen met school, een oplossing te zoeken. Het kan zijn dat wij u niet verder kunnen helpen, maar samen met u wel de juiste persoon kunnen vinden om u verder te helpen. Soms zal de leerkracht en/of de intern begeleider u voorstellen om met ons in gesprek te gaan. Dit gesprek is vrijblijvend en biedt een mogelijkheid waarin wij met u mee kunnen denken.

Waar en wanneer kunt u ons vinden? 

Wij zijn elke week een dagdeel op donderdag aanwezig op de Kindercampus King. U kunt met ons contact opnemen via de mail of bellen voor advies of om een afspraak te maken. Ook kunt u contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider. Zij kunnen ook naar ons doorverwijzen. 

Mail: k.yasar@amstelveen.nl                                                                   Mail: d.wiegel@amstelveen.nl
Telefoonnummer:0681369819                                                                Telefoonnummer: 0634623536


Expertisecentrum Orion

Ik ben Denise Fehres en ben werkzaam bij het Expertisecentrum Orion als adviseur passend onderwijs. Sinds augustus 2019 begeleid ik leerlingen en leerkrachten op de Kindercampus King.
Naar aanleiding van een (hulp)vraag van de leerkracht en of ouders begeleid ik op de donderdagmiddag individueel of in een klein groepje kinderen van groep 1 t/m 8.

Met de leerling voer ik kindgesprekjes over ‘waar ben je goed in & wat vind je nog moeilijk?’ Samen maken we een gevoelsthermometer om zo meer zicht te krijgen op de verschillende gevoelens die je kunt hebben. Daarnaast begeleid ik leerlingen die moeite hebben de executieve functies zoals motivatie voor het schoolwerk, concentratie en werkhouding. Ik werk 5 keer individueel met de leerling, kom in de klas kijken en voer regelmatig gesprekken met de leerkracht en de intern begeleider. Na deze 5 keer nodigt de leerkracht de ouder(s) uit en vertel ik mijn bevindingen en kijken we wat de vervolgstappen kunnen zijn. Met leerlingen van groep 8 werk ik in een klein groepje o.a. over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Mijn inzet loopt via de Intern Begeleider van de KCK .

Wijkcoach
Ghoesna Janmohamed . U kunt bij hen terecht met vragen over de wijk, wat er te vinden is in de wijk en hoe u in contact komt met anderen. g.janmohamed@participe.nu, 
06-10455444 Wijkcentrum Alleman, Adres: Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM Amstelveen

financieel cafe,

hier bent u welkom met al uw financiele vragen  financieel cafe xxl 3 locaties Amstelveen 
Gemeente Amstelveen heeft ook diverse ondersteuningsmogelijkheden voor minima: 
https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/publicatie/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima?overzicht=true 

GGD
De schoolverpleegkundige is twee keer per jaar in school:
– voor de 5 jarige kleuters &
– voor alle leerlingen in groep 7 (met hun ouder)
Verder wanneer school een beroep op hen doet.   Jeugdgezondheidszorg-van-de-GGD-op-de-basisschool

https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg-4-12-jaar/ 

eerste hulp bij ongevallen

Voor ouders die hier meer van willen weten is er vanuit Soliede een gratis e-learning cursus: 
Flyer Gratis Eerste Hulp aan Kinderen voor Iedereen

Preventieve Logopedie

Bij de peuters en in groep 1 en 2 vindt een screening plaats, om te bepalen of preventieve logopedie van nut kan zijn.
Lees hier meer over Logopedie screening, logopedie-screening-in-groep-1-2

Centrum Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en gezin is niet op onze campus locatie aanwezig. Contact opnemen met het CJG kan via: www.cjgamstelland.nl of door te bellen naar 0900 – 100 1060 (7,5 cent per gesprek)

Opvoedvragen ?

Klik op de naam voor informatie van SEZO-Opvoedadviseur  of in English Parenting advice in Amstelveen and Aalsmeer SEZO . Ouders kunnen via het mailadres en telefoonnummer een afspraak maken: opvoedadvies@sezo.nl  of telefonisch: 020-5555964 

Gemeente Amstelveen

Hier, AMV_Jeugdaanbod_2022_inwoners_v5, treft u de informatie aan vanuit de gemeente Amstelveen over diverse hulpmogelijkheden bij bv: welzijn, jeugdhulp & opvoeding, bewegen, financiën, relaties & sexualiteit en taal

hulpmogelijkheden bij scheiding met kinderen

Groepstrainingen kinderen gescheiden ouders

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen 2024

English! Eng. Buurtgezinnen 2024