Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben.
De directie heeft de zeggenschap over de school, de leerkrachten en ouders hebben via de MR medezeggenschap.

Voor plannen over sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; over andere onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad advies- of informatierecht. De werkwijze van de MR is geregeld in het MR reglement 2022

Daarmee zijn ook twee verschillen gegeven met de Ouderraad (OR):
– de MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten
– de MR gaat over meer bestuurlijke zaken en niet, zoals de OR, over de extra’s buiten de les.

Op dit moment nemen onderstaande personen zitting in de MR:

Ouders:

Vanuit team:

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende raad voor zaken die alle 11 openbare basisscholen, vallend onder de Stichting Amstelwijs, aangaan.

De MR houdt zich o.a. bezig met het schoolplan, het formatieplan, de begroting, de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen en de communicatie tussen ouders en de school.

Er wordt ca. 7x per jaar vergaderd om 19.30 uur op de school of via videobellen.
De agenda en notulen worden op deze pagina gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom. Meldt u bij de leden van de medezeggenschapsraad (zie boven) of op ons gemeenschappelijk mailadres:  mr@kindercampusking.nl.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan graag even aanmelden bij voorzitter of secretaris.
Vergaderdata MR 2023-2024; 28-9,    9-11 (jaarvergadering live in de aula op school 19:30 uur),   25-1,   28-3,   30-5,   20-6

Graag tot ziens!

 

Agenda en Notulen MR 2023-2024

Agenda MR vergadering 4 juli 2024

Notulen MR vergadering 30 mei 2024

Agenda MR vergadering 30 mei 2024

Agenda MR vergadering 28 maart 2024

Notulen MR vergadering 28 maart 2024

Agenda MR vergadering 25 januari 2024

Notulen MR vergadering 25 januari 2024

Agenda MR vergadering 28 september 2023

Notulen MR vergadering 28 september 2023

Agenda MR vergadering 9 november 2023

Notulen MR vergadering 9 november 2023

 

Jaarstukken 9-11-2023

Agenda jaarvergadering 2023.docx

jaarverslag KCK MR 2022-2023

Jaarverslag KCK OR 22_23

Annual report KCK OR 22_23

Financieel jaarverslag OR-KCK 2022-2023

Financial commentary 2022-2023

Notulen jaarvergadering 10 nov. 2022.docx

Notulen jaarvergadering 9 nov. 2023.docx