informatie

Op de Kindercampus King vinden wij de inbreng van ouders belangrijk.
De driehoek kind – ouder – leerkracht is voor een goede schooltijd een uiterst belangrijke schakel. Een goed contact en open communicatie is  van groot belang. Ouders worden van harte uitgenodigd actief te participeren binnen de school, bijv. binnen groepsactiviteiten, maar ook in de MedezeggenschapsRaad en Ouderraad.

Vanaf november 2014 kunnen de ouders en verzorgers van onze leerlingen inloggen op ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Rechtsboven op deze website kunt u direct naar uw eigen ouderportaal komen. De eerste keer graag uw gegevens invoeren, daarna werkt de link direct.

2016-02 Handleiding Parnassys Ouderportaal