welkom en start op de Kindercampus King, school

Bent u op zoek naar een school voor uw baby / dreumes / peuter, dan bent u welkom bij ons op de Kindercampus King voor een kennismaking en rondleiding. U kunt zich hiervoor aanmelden via het kennismakingsformulier in het blauwe blok op de website.

Tijdens een kennismakingsbijeenkomst zijn meer ouders tegelijk uitgenodigd.
Op dat moment vertelt de directeur van de school en de leidinggevende van de opvang hoe er op de Kindercampus King gewerkt wordt en geven wij een rondleiding door het gebouw.

U kunt vervolgens het aanmeldformulier invullen dat dan wordt uitgedeeld.
Uiteraard is het ook mogelijk nog een persoonlijke afspraak te maken indien daar behoefte aan is.
Heeft u het aanmeldformulier ingevuld, dan ontvangt u wanneer uw kind 3,5 jaar is nog een aanvullend vragenformulier. Op dat moment heeft u meer zicht op de behoeften van uw kind.

Hieronder leest u het toelatingsbeleid van Amstelveen
toelatingsbeleid leerlingen Amstelveen 2015

Op dit moment kunnen wij geen kinderen van geboortejaar 2014 meer plaatsen.

Wanneer uw kind bij ons op school geplaatst wordt zullen wij u 6 weken voor zijn/haar 4e verjaardag benaderen. De leerkracht nodigt u dan uit op school om kennis te maken met u en uw kind. Zo ziet uw kind vast waar hij/zij terecht gaat komen, welke klas, welke juf en hoe het werkt. Op dit moment kunt u ook persoonlijke zaken over uw kind met de juf delen.
Er worden ongeveer 5 wenafspraken gemaakt voor ochtenden tot de 4e verjaardag.
Wij hechten veel waarde aan een goede start en aan contact tussen ouder en leerkracht. Voor ons is dit voortraject dan ook een belangrijke voorwaarde voor uw kind om op de goede en veilige manier te kunnen starten bij ons op school.

Is uw kind al gestart op een andere school en dus een zij-instromer? Neemt u dan telefonisch contact op met de directeur, 020-6417799