Op onze school komt het af en toe voor dat er bij de kinderen hoofdluis wordt geconstateerd, vooral na vakanties. Wij stellen u hiervan altijd op de hoogte, omdat het van groot belang is dat hoofdluis direct wordt behandeld om verdere verspreiding te voorkomen.

HOOFDLUIS KAN ELK KIND EN ELKE VOLWASSENE OVERKOMEN EN HEEFT NIETS MET HYGIENE TE MAKEN !

Op school worden alle kinderen  na de vakantie gecontroleerd. Dit gebeurt door een aantal ouders die daarvoor speciaal instructie hebben gehad. Het is wenselijk dat de kinderen op deze dag geen gel in het haar dragen. Hierdoor wordt het lastiger te controleren en soms pijnlijker om met de kam door het haar te gaan. Ook ingewikkelde (vlecht)kapsels in het haar gaan op deze dag verloren. Het is voor ons veel werk om het eruit te halen wat noodzakelijk is om de luizencontrole goed te kunnen doen.

In geval er neten en/of luizen worden gevonden:

–      Meldingen van hoofdluis komen binnen via de klassenleerkracht, het luizenteam of de directie. De melding wordt doorgegeven aan de luizencoördinator.

–      De ouders waarvan het kind met hoofdluis is besmet worden meteen gebeld. Het kind moet direct behandeld worden en kan na behandeling weer terugkeren op school.

–      Ook de ouders van de andere kinderen van de betreffende klas worden via de e-mail/brief op de hoogte gebracht dat er een melding is van hoofdluis. Wij verzoeken u vanaf dat moment uw eigen kind ook dagelijks te controleren.

–      Na een melding wordt de klas gecontroleerd door het “luizenteam”.

–      Na twee weken vindt er door het kriebelteam opnieuw een controle plaats bij de gehele klas. Als er na behandeld moet worden, worden de ouders van de betrokken leerling(en) hiervan door de leerkracht in kennis gesteld.  Indien nodig kan er nogmaals een controle plaatsvinden.

–      Als er sterke aanwijzingen zijn dat er door de ouders onvoldoende of  ondeskundig is gehandeld, neemt de coördinator contact op met de GGD. De ouders worden hiervan in kennis gesteld. De GGD neemt de begeleiding verder over.

Hoe herkent u neten?

De eitjes van luizen worden neten genoemd. Neten zijn niet zo makkelijk te herkennen. Ze zijn namelijk kleiner dan 1mm en hebben een wit/gele kleur, waardoor ze bijvoorbeeld in blond haar niet duidelijk te zien zijn. Neten lijken op roos. Het verschil is dat roos los in het haar zit en neten vastgekleefd zitten, dicht op de hoofdhuid. Neten vind je meestal in de nek, achter de oren en onder de voorhoofdharen. Nadat de eitjes uitgekomen zijn blijven lege witte hulsjes achter. Jeuk kan bij een eerste besmetting soms pas na 7-14 dagen optreden wanneer het aantal luizen toeneemt.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar omdat ze door het haar bewegen zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen hoofdluis is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot zeer donker(rood). De eitjes/neten zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks 1 mm groot. Hoofdluizen komen meestal voor dicht op de hoofdhuid, in het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd en onder de pony.

Als u hoofdluis constateert?

Als u hoofdluis heeft geconstateerd moet u 2 dingen doen:

1. Dit melden op school (zo mogelijk dezelfde dag).

2. Dagelijks met een netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling) intensief kammen, gedurende 14 dagen.

Hoe kunt u hoofdluis behandelen?

–           Dagelijks met een netenkam, dus geen stofkam, het natte haar (met gewone crèmespoeling) intensief kammen (20 minuten), gedurende 14 dagen. Kam-instructie voor het behandelen kunt u opvragen bij de leerkracht.

–          Indien het nat kammen gedurende 14 dagen op praktische bezwaren stuit, kunt u het haar behandelen met een goedgekeurd hoofdluismiddel. Er zijn vele middelen op de markt. Kies bij voorkeur voor een middel waar dimeticon in zit, dit middel leidt niet tot resistentie-ontwikkeling. Uw apotheek of de GGD kan u hierbij verder adviseren

–           Als neten niet willen loslaten kunt u proberen de neet losweken met een mengsel van 1 deel azijn en 3 delen water.

Het is vervelend als u tot de ontdekking komt dat uw kind hoofdluis heeft. Toch is hoofdluis goed te behandelen. Daarbij is het wel van belang dat u hoofdluis zo snel en effectief mogelijk aanpakt. Door een combinatie van wassen en kammen gedurende 14 dagen worden luizen en neten doeltreffend bestreden. Aangezien neten een bron van herbesmetting zijn is het van belang dat ze ook verwijderd worden. Regelmatig kammen en blijven controleren heeft dus de aanbeveling.

Aanvullende maatregelen op de behandeling?

–           Omdat luizen hoofdzakelijk overgebracht worden door haar-haarcontact, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een fijntandige kam het hele gezin te controleren en besmette gezinsleden gelijktijdig te behandelen.

–           Controleer daarna dagelijks, gedurende twee weken het (natte) haar van alle gezinsleden met een fijntandige kam.

–           Als er luizen zijn, is het belangrijk om de directe omgeving te waarschuwen. Andere ouders/verzorgers kunnen dan meteen met een fijntandige kam het (natte) haar van hun kinderen controleren.

–           Het is belangrijk dat alle kinderen met hoofdluis uit één klas (of club etc.) gelijktijdig worden behandeld.

Huis overhoop

 RIVM kwam in maart 2011 met belangrijke aanpassingen in de richtlijn hoofdluis. De belangrijkste wijziging was dat maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen en het stofzuigen van de auto niet meer nodig zijn. Het RIVM verklaarde dat de overdracht door bijvoorbeeld beddengoed van hoofdluis nooit wetenschappelijk is bewezen. Het is overigens ook niet wetenschappelijk aangetoond dat luis niet door linnen of kammen wordt overgedragen.

Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan kunt u nog vasthouden aan de oude richtlijnen:

–           Was alles dat je kind tot 2 dagen terug gebruikt heeft minimaal 10 minuten op tenminste 60 graden. Denk aan kleding, beddengoed, jassen, dassen, mutsen, verkleedkleren en knuffels

–           Of verhonger de luizen door de spullen 24 uur in de diepvries te leggen, of door ze 48 uur in een gesloten zak te bewaren bij kamertemperatuur

–           Kammen en borstels uitkoken of ontsmetten met 70 % alcohol

–          Vloerbedekking en (auto)meubels stofzuigen. Gooi de stofzak weg.

–           Alles na 7 dagen herhalen.

Luizenzakken

Sinds maart 2011 zijn er nieuwe richtlijnen van de GGD en het RVIM:

Omdat luizen nauwelijks kunnen overleven zonder contact met een mens is de besmetting via kleding, beddengoed en meubels te verwaarlozen. Daarom vervalt het advies om jassen, sjaals en handschoenen te verpakken in luizencapes of plastic zakken.