Wat betekent Kindercampus (Integraal Kindcentrum) ?

Als school werken wij niet alleen. Vanaf januari 2008 draait onze school als Brede School en in 2015 hebben wij de volgende stap gezet naar Integraal Kindcentrum. Dit doen wij gezamenlijk met KinderRijk (opvang) & externe partners zoals de Bibliotheek -, Muziek- en Dansschool – en Sportbedrijf Amstelveen. Ook andere externe aanbieders die een meerwaarde voor onze leerlingen kunnen bieden zijn welkom.
Zo hebben ook zorg onderdelen een plek in ons gebouw en in onze samenwerking.

In onze VISIE kunt u lezen waarom wij denken dat de Kindercampus meer kan bieden aan kinderen dan alle onderdelen apart.
En waar wij de accenten op leggen zoals meer bewegen, wekelijks creatieve vormen aanbieden en zorgen voor doorgaande lijnen gedurende de dag (school-opvang) maar ook gedurende de jaren ( baby-peuter-kleuter-tot 12 jarigen).
En dat allemaal door een vaste ploeg professionals die onderling overleggen, afstemmen en de kinderen kennen.

 • Extra sport, Alle groepen 3 t/m 8 krijgen bij ons onder schooltijd een extra 1/2 uur sport.Dit wordt per groep verzorgd door 2 Pedagogisch Medewerkers, met sport opleiding, van de opvang,
 • Naschoolse activiteiten; We organiseren na-schoolse workshops voor de kinderen. Deze worden als 2 blokken per jaar gepland, een voor de kerstvakantie en een na de kerstvakantie. Ruim voor de start ontvangt u informatie over het aanbod.
  Wanneer uw kind aan een activiteit wil deelnemen, vult u het formulier in en stopt dat in de rode brievenbus tegenover de hoofdingang of stuurt het digitaal in. De activiteiten zijn divers: sportonderdelen, knutselen, muziek, Engelse les, techniek etc.
 • Op projectbasis organiseren wij activiteiten met sportbedrijf, bibliotheek, muziekschool etc.
 • Op vrijdag hebben alle groepen 3 t/m 8 een “crea-blok”, de muziekschool verzorgt voor alle groepen 1 zo’n blok door een vakdocent.. Afgelopen jaar was dat een introductie blaas (trompet) les, komend jaar zal dat Latin percussie zijn. Pedagogisch medewerkers sluiten hierbij aan zodat het ook een vervolg in de naschoolse tijd kan hebben.
 • Thema-avond voor alle ouders van de Kindercampus King.
 • Koffie-ochtenden op school voor de ouders: ouders kunnen kennismaken met elkaar en de school
 • Hulp bij Sinterklaassurprise maken: ouders en kind maken samen onder begeleiding een surprise. Dit is vanaf groep 5. Materiaal is op school aanwezig.
 • Om de overgang tussen kinderdagverblijf/ HDO en school kleiner en vloeiend te maken, wordt samengewerkt. Peuters komen al kijken bij de kleuterklas. En er is een “warme overdracht” tussen pedagogisch medewerkers en school.
 • Feesten / Projecten worden samen met de opvang gepland. Zo hebben de kinderen onderling contact. Grote kinderen begeleiden de kleinere, lezen bij hen voor etc.
 • Wij zullen komend jaar een pilot gaan draaien met het prachtige programma “Onderbouwd”, kleuters werken nu met dit programma en de pilot zal een peuterprogramma behelzen. Zo loopt de leerlijn door van peuter naar kleuter
 • De Kindercampus King heeft een unieke samenwerking in personeel. De TSO (tussenschoolse opvang in lunchtijd) wordt gedeeltelijk ingevuld door Pedagogisch medewerkers van de opvang. De sportblokken worden gegeven door deze zelfde Pedagogische medewerkers. Twee PM-ers vervullen ook onderwijsassistent taken in de ochtenduren op school, vervolgens zijn zij werkzaam in de na-schoolse opvang. Zo is er een doorlopend geheel ontstaan van ’s ochtends 08.30 uur tot 18.30 uur met bekende gezichten voor de kinderen. Deze samenwerkingsvorm is in samenwerking met Kinderrijk, Amstelwijs en directie KCK ontwikkeld.
 • Tussen Halve Dagopvang, Kinderdagverblijf, school  en BSO is overleg over kinderen die meer partners bezoeken. Als er zorg is rond kinderen zullen we daar ook contact over hebben zodat evt. extra zorg of afspraken bij alle partners bekend zijn.
 • Verteltassen; Dit zijn tassen waarin een prentenboek zit met allerlei aanverwante artikelen rond het boek: spelletjes, figuurtjes, het verhaal op cd voorgelezen etc. Deze tassen kunnen enorm bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen. In overleg met de leerkrachten worden deze tassen uitgeleend.
 • U kunt over onze visie meer lezen onder het tabblad KINDERCAMPUS, over de extra activiteiten onder ACTIVITEITEN en over zorg ook onder OUDERS.