Kindercampus King

Groeigericht

Bij alles wat we doen, stellen we de ontwikkeling, behoeften, talenten en het welbevinden van het kind en de groep centraal. Wij geloven in afwisseling tussen bewegen, cognitief en creatief bezig zijn.

Verbindend

Kinderen zijn geen individuele wezens, maar ontwikkelen zich in hun sociale context. Wij leren hen daarom te communiceren, verbindingen aan te gaan, om te gaan met anderen en met de omgeving.

Daarnaast zijn we:

  • verbindend in onze relatie tussen kinderen en het team;
  • verbindend in onze relaties met ouders en betrokken externen;
  • verbindend tussen de verschillende schakels: opvang, onderwijs en vrije tijd.

Veilig

Kindercampus King biedt kinderen veiligheid – in alle opzichten. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en fouten te maken, krijgen aandacht, kunnen altijd ergens terecht, worden geaccepteerd met al hun eigenheden en verschillen.

Daarbij hechten wij aan vaste gezichten, overdracht en afstemming in één team. Eén groep professionals die de kinderen kent en waar ze vertrouwd mee zijn.

Kindercampus King visiedocument