Voorschoolse opvang

Naast naschoolse opvang biedt KinderRijk gedurende de schoolweken ook voorschoolse opvang. Samen met de kinderen starten we de dag rustig in een plezierige omgeving. Vanaf 7:30 uur kunnen kinderen  terecht bij de opvang van Kindercampus King tot de schooldag begint.

We verwachten dat de kinderen al hebben ontbeten. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school zodat ze daar veilig en op tijd aankomen. Het uurtarief voor VSO is gelijk aan het uurtarief voor BSO. Je kunt voor voorschoolse opvang kinderopvangtoeslag aanvragen.

BSO Kindercampus King biedt vanaf 29 augustus voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De voorschoolse opvang is een pilot en loopt t/m 20 juli 2017. Bij voldoende interesse zal de opvang worden voortgezet.