oordeel van de onderwijs inspectie

Vlak na de start in het nieuwe gebouw en met het nieuwe concept is de school bezocht door de Rijksinspectie. Zij zijn op 2 & 3 februari 2015 in de school geweest en hebben ons als eerste pilotschool volgens het nieuwe toezicht bezocht. Omdat het een pilot is, wil de inspectie niet met een ander oordeel komen dan voldoende. Blijkt de school zwak of zeer zwak te scoren dan wordt die school uit de pilot gehaald en gaat terug naar het oude toezicht. De kwalificatie “goed” of “excellent” willen zij gaan invoeren nadat het nieuwe toezicht is ingevoerd.
Tijdens de bezoekdagen zijn alle groepen bezocht. Ouders, leerlingen, team, intern begeleiders en directie gesproken en alle schoolstukken doorgenomen. In het rapport staat het volgende:

samenvatting van de belangrijkste oordelen:

  • De school haalt voldoende resultaten in de kernvakken.
  • De school heeft een breed en stimulerend aanbod.
  • De kwaliteit van de lessen is overwegend voldoende.
  • Leerlingen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
  • Het schoolklimaat is veilig en prettig.
  • De directie stuurt de schoolontwikkeling en de kwaliteitszorg goed aan

Het gehele rapport is te lezen op de website van de onderwijsinspectie.