gymnastiek- & bewegingsblokrooster 2022-2023

v    = vakleerkracht, Paul Bosse
pm = pedagogisch medewerker

tijd maandag dinsdag* woensdag donderdag
8:30 – 9:15 gedurende  7 7 / 8
9:15 – 10:00 deze 7 / 8 4 B 8
10:00 – 10:45  dag 5 4 A 7
10:45-11:30  gr 3 t/m 8 4 B 6 A 6 B
11:30 – 12:15  sportblok 8 6 B 6 A
12:15 – 13:00   4 A   pauze
13:00 – 13:45   3A    3B
13:45 – 14:30   3B    3A

Kleuters krijgen beweeg-/sportles van eigen leerkracht. Woensdag in speelzaal met Dorack materiaal. Daarnaast nog een moment in speelzaal & 1 x buitengym per week.

*Op de dinsdag krijgt telkens 1 groep gymles van de eigen leerkracht. Dit wisselt na elke vakantie.