De beginners cursus

Start:     vanaf donderdag 15 september 2022 t/m 10 november 2022.

Tijd:      14.45-15.45 uur.

De gevorderden cursus

Start:    vanaf donderdag 15 september 2022 t/m 10 november 2022.

Tijd:     15.45-16.45 uur. 

Locatie
Kindercampus King, Oostelijk Halfrond 441, te Amstelveen,  Lokaal kleuters D

Betaling

Wilt u het bedrag van € 108,-  per kind overmaken op rekeningnummer  NL16 RABO 0327 2643 81   
t.n.v. Schaakplezier onder vermelding van KCK.
Deelname kan alleen nadat de betaling is voldaan voor 13 september.

Anton Bakels van Schaakplezier