In het schooljaar 2019-2020 bieden wij  kinderen uit groep 6 en 7 weer na-schoolse GVO lessen aan. Zo heeft elk kind in de bovenbouw een keer de kans de lessen te volgen.

Dit Godsdienst Vormend Onderwijs wil kinderen helpen:
° vertrouwd te raken met verhalen, gebruiken en feesten uit verschillende religies
° van jongs af aan leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen
° een eigen mening te ontwikkelen over wat belangrijk is in het leven
° te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen

Wat gaan we doen?
De leerlingen maken kennis met en beleven oude verhalen uit 3 grote wereldgodsdiensten: Christendom, Jodendom en Islam.
Per godsdienst is er aandacht voor feest, verhalen en gaan we een les koken of dansen. Daarnaast vindt er een ontmoeting plaats met een gelovige. De GVO lessen starten in september. 15 lessen op maandag van 15.00 – 16.00 uur eenmaal per week. Een vakdocent GVO, zal de lessen verzorgen. Aan de lessen zijn voor u geen kosten verbonden.