Mediawijsheid en empowerment op de Kindercampus King

‘Media zijn alomtegenwoordig. Ze informeren en amuseren, liegen, bedriegen en verleiden; ze maken de wereld kleiner en groter, eenvoudiger en moeilijker tegelijk. Ze maken mensen krachtiger en kwetsbaarder’. (Raad voor Cultuur)

‘Kinderen, van baby’s tot tieners, groeien op in een wereld waarin computers, tablets, en smartphones vanzelfsprekend zijn. Dit biedt hen belangrijke kansen op het gebied van entertainment, educatie, communicatie en culturele ontwikkeling, maar er bestaan ook
risico’s voor hun welzijn, zoals gameverslaving, online pestgedrag, een vertekend zelfbeeld, en slechtere leerprestaties.
Om ervoor te zorgen dat kinderen volledig kunnen profiteren van de kansen en minder gevoelig zijn voor de risico’s die media met zich meebrengen, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, actieve, en bewuste mediaconsumenten’.
(Dr. Esther Rozendaal, uit Media-empowerment: Een gedragsverandering benadering van media-educatie )

Ook op de Kindercampus King beseffen we dat het belangrijk is onze leerlingen goed te begeleiden in het leren omgaan met de verschillende vormen van media. De leerlingen moeten kennis op doen en vaardigheden ontwikkelen om zich actief, kritisch en veilig te kunnen bewegen in de veranderlijke en fundamentele gemedialiseerde wereld. (Raad voor Cultuur) En daarnaast te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hun online wereld.

De kinderen hebben recht op het ontwikkelen van mediawijsheid en media empowerment.

Onze teamleden Liesbeth Laan en Thamar van Dijk zijn gecertificeerd mediacoaches. In het beleidsplan, opgezet in overleg met directie en team, staat beschreven hoe we op de Kindercampus King structureel en concreet vorm geven aan lessen op mediagebied en hoe we de leerlingen willen begeleiden bij het bewust, zelfstandig, verantwoordelijk, kritisch en creatief omgaan met (digitale) media.

We geven media een plaats binnen de school door begeleiding en inspiratie te bieden en te zorgen voor ontwikkeling en continuïteit van mediaonderwijs op de Kindercampus King.

Hieronder diverse mediawijsheid links voor ouders en kinderen:

Mediaprotocol KCKing

Informatie van de Bibliotheek Amstelland: tips voor mediawijsheid 

https://veiliginternetten.nl/ Antwoord op vragen en hulp bij problemen voor iedereen

https://nl.vpnmentor.com/blog/de-ultieme-handleiding-om-je-kind-op-internet-te-beschermen/ 

www.mediaopvoeding.nl: Op deze site geven deskundigen antwoord op al uw vragen over kinderen en media.

Mediawijsheid – Tips en links po bovenbouw oktober 2017 Bureau Jeugd en Media