bereikbaar

bso@kindercampusking.nl
tel: 020-6408259
klantrelaties:  020-4260888

De BSO op Kindercampus King is vanuit de aula direct toegankelijk. De ruimtes zijn uitdagend en fantasievol ingericht en de kinderen hebben een eigen chill-ruimte.

Ook als je kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen. De buitenschoolse opvang (BSO) op Kindercampus King is hier helemaal op ingericht. We bieden je kind bij KinderRijk een aanvullende omgeving op thuis en schooltijd. Een omgeving vol mogelijkheden. Bij ons maakt je kind weer andere dingen mee, samen met andere kinderen en bereiden we het voor op de uitdagingen van zijn of haar steeds groter wordende wereld.

Externe link KinderRijk BSO Kindercampus King

Bijzonder team

Door het intensief samenwerken op Kindercampus King zijn er combinatiefuncties gecreëerd. Zo coördineren en verzorgen pedagogisch medewerkers de tussenschoolse opvang, naschoolse activiteiten, hebben twee pedagogisch medewerkers een taak als onderwijsassistent en geven ze sportles.

Zelf kiezen

Ravotten, hutten bouwen, computeren of rustig een boek lezen: het kan allemaal. We bieden bovendien elke week activiteiten aan op het gebied van muziek, bewegen, sport en spel, techniek, koken, taal etc. Je kind is vrij in de spelkeuze, maar we stimuleren het wel om nieuwe dingen te proberen, binnen én buiten.

Ruimte voor creativiteit

Er is veel aandacht voor creativiteit. De kinderen maken de mooiste creaties met strijkkralen, klei of speciale verfstiften en tekenen of knutselen. Ook zijn de kinderen vaak bezig met muziek en het bouwen met Kapla, Clicks of Lego.

Speelplein

Op BSO Kindercampus King zijn de kinderen veel buiten. We doen allerlei balspelen maar ook wordt er lekker rond gestept en gefietst! Hutten bouwen is het hele jaar door een geliefde activiteit, zowel buiten als binnen. Daarnaast hebben we regelmatig de beschikking over de sportzaal.

Uitstapjes

Tijdens vakanties maken we vaak uitstapjes, bijvoorbeeld naar het zwembad of de trampolinehal, volgen we een workshop in een museum of organiseren we op de vestiging iets leuks, zoals een muziek- en dansworkshop.

Naschoolse activiteiten

Ook voor kinderen die niet naar de BSO gaan worden er regelmatig aantrekkelijke activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, dans en beweging onder leiding van een ervaren dansdocente en in samenwerking met de Muziek- en Dansschool.

Zomervakantie en buitenschoolse opvang

De BSO Kindercampus King is de eerste 3 weken en de laatste week van de zomervakantie open. De kosten van de opvang op de eigen opvangdagen tijdens de vier weken zomervakantie en de overige schoolvakanties zijn in het reguliere tarief voor buitenschoolse opvang inbegrepen. Dit geldt ook voor de kosten van extra openstellingen bij studiedagen van school op de eigen opvangdagen op de BSO.
In de vierde en vijfde week van de zomervakantie bieden we een centraal programma op enkele vestigingen aan.