Om de goede sfeer op de Kindercampus King te ondersteunen hebben we afspraken en regels nodig. Zo weet iedereen wat er verwacht wordt. In onze teams bespreken we regelmatig de afspraken en regels. In de groepen werken wij structureel met de Kanjertraining methodiek. De Kanjerregels gelden op de hele Kindercampus, voor iedereen die in en om de Campus aanwezig is:

Kanjerregels

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand blijft zielig

We streven ernaar de regels in alle groepen gelijk te houden, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. Elke groep maakt samen groepsregels, naast de regels van de kanjertraining. Deze regels worden regelmatig in de klas besproken en bijgesteld. Ook op campusniveau en groepsniveau bespreken we wat de consequenties zijn als regels overtreden worden.

Op de Kindercampus King gelden de volgende aanvullende afspraken:

 • We lossen problemen op met onze woorden, niet met onze handen
 • We hebben respect voor elkaar, de spullen en de omgeving
 • We luisteren naar elkaar
 • We zijn beleefd
 • We ruimen rommel op, ook als het niet van onszelf is

We vinden dat ouders een belangrijke taak hebben als het gaat om het naleven van afspraken en regels. Ouders horen in eerste instantie zelf goed gedrag te vertonen en hun kinderen stimuleren dit gedrag over te nemen.

Als ouder verwachten we van u dat:

 • U zelfbeheersing toont. Dit wil zeggen dat niemand het recht heeft andermans kind, een andere ouder of een leerkracht verbaal of fysiek te overdonderen of aan te vallen.
 • U positief spreekt over andermans opvoeding en andermans kind
 • U overlegt met school, als u zorgen heeft over het welzijn van uw, of een ander, kind. Het uitgangspunt is dat u in gesprek gaat om een oplossing te vinden die goed is voor uw eigen kind, maar ook voor de andere kinderen. Als school staan we u hierin bij.
 • U kent het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt gezocht en kwaadspreken/achterklap.

Kanjertraining
We maken onderscheid tussen plagen en pesten. Wanneer er sprake is van pesten, dan volgen we het pestprotocol van de Kanjertraining (LINK).

Kinderen hebben het verlangen om ‘erbij’ te horen. “Erbij horen” vraagt om bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind makkelijker inzet dan het ander. Daarom geven we in alle groepen elk jaar de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat er vanuit dat iedereen verschillende soorten gedrag kan vertonen:

 • Kinderen leren herkennen welk gedrag er is
 • Kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen
 • Kinderen leren dat iedereen en ieders gedrag in de groep ertoe doet.

Actie – reactie
Elk gedrag lokt een reactie uit. Door de Kanjertraining in te zetten, te herhalen en kinderen verschillende manieren van reageren aan te bieden, worden zij zich hier bewust van.

Voel je veilig
We besteden veel aandacht aan groepsvorming. We stimuleren kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen, aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Stichting Kanjertraining
Ons hele team heeft de Kanjertraining gevolgd. Meer informatie over de stichting Kanjertraining en wat het kan betekenen voor ouders en individuele kinderen lees je hier.