Elke groep krijgt elk jaar ook muzieklessen onder schooltijd van een docent van de muziekschool Amstelveen. Dit jaar zijn dat percussielessen.