Vanwege de maatregelen in Corona tijd en de gevolgen hiervan voor kinderen, zijn er subsidiegelden vanuit het Rijk beschikbaar gesteld, de NPO gelden. Ook gemeente Amstelveen heeft deze ontvangen en gedeeltelijk ingezet om gratis naschoolse activiteiten voor leerlingen te organiseren. Dit gebeurt onder de naam KIK.

Hieronder is zichtbaar welke activiteiten dit schooljaar georganiseerd zijn. Inschrijving gaat via de formulieren van KIK,

www.kangoeroeKIK.nl, niet direct via school.

blok 2

loopt van maandag 7 november-vrijdag 9 december en bestaat uit 5 lessen.

Groep 7:          Theater;      donderdag 14.30 – 15.45 uur,    in de speelzaal van de school

Groep 8:         Discussiëren kun je leren;  dinsdag 14.30 – 16.15 uur,   lokaal groep 8

Groep 5 & 7:  Op ontdekking in de natuur;    woensdag 12.30 – 14.30 uur,      vanuit de aula verzamelen en dan naar buiten

 

blok 1

Groep 6:       Op ontdekking in de natuur ;   dinsdag, 14.30 – 16.00 uur  

Groep 4:       Op ontdekking in de natuur :   woensdag, 12.30 – 14.00 uur