In de week voor de herfstvakantie zijn de pedagogisch medewerkers van BSO Kindercampus King druk bezig met het maken van een planning voor de vakantie. Met de kinderen van de Rode en de Blauwe groep hebben zij overlegd over de activiteiten die in de vakantie gedaan zullen worden. Er kwamen heel leuke ideeën voorbij. Vooral een spookhuis-activiteit was populair! Het is mooi om te zien dat de oudste kinderen de jongste groepen hierin meenamen. Er worden materialen, rollen en taken verdeeld over alle groepen om alles voor te bereiden. Dat wordt in de vakantie samen genieten van de leukste activiteiten!