Op 12 april hebben alle kinderen gedanst, gespeeld en gesport.
Dank aan de sportief helpende ouders.