Ouders

Op de Kindercampus King vinden wij de inbreng van ouders belangrijk.
Voor de school zijn ouders een uiterst belangrijke schakel. Een goed contact en open communicatie is dus van groot belang. Ouders worden van harte uitgenodigd actief te participeren binnen de school, bijv. binnen groepsactiviteiten, maar ook in de MedezeggenschapsRaad en Ouderraad.

Vanaf november 2014 kunnen de ouders en verzorgers van onze leerlingen inloggen op ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Als u op onderstaande link klikt, komt u in het inlogscherm van het ouderportaal van ParnasSys.

ParnasSys Ouderportaal

2016-02 Handleiding Parnassys Ouderportaal