Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor een kennismaking en rondleiding door de school en naschoolse opvang van Kindercampus King. Na deze kennismaking kunt u aangeven of u uw kind wilt aanmelden voor onze school.

Graag ontvangen wij alvast wat gegevens van uw kind.

Geslacht (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Voornamen (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Achternaam Moeder (verplicht)

Achternaam Vader

Huisadres + huisnr. (verplicht)

Postcode (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Aanmelding voor (verplicht)
rondleiding Schoolcontact KinderDagVerblijfcontact HalveDagOpvangaanmelden BuitenSchoolseOpvang

de gewenste datum voor rondleiding school en buitenschoolse opvang (verplicht)
ma. 30 okt. 2017, 9:00 uurdo. 30 nov. 2017, 9:00 uurvr. 12 jan 2018, 9:00 uurdo. 22 febr. 2018, 9:00 uurma. 26 maart 2018, 9:00 uurdo. 17 mei. 2018, 9:00 uurvr. 29 juni 2018, 9:00 uur

Is uw kind al 4 jaar of ouder? Dan graag telefonisch contact opnemen met de directeur: 020-6417799